In mijn individuele coachingtrajecten ondersteun ik diverse profielen. Zo bied ik executive coaching aan leidinggevenden en één-op-één begeleiding aan medewerkers.

Dankzij een jarenlange ervaring in de bedrijfswereld hanteer ik een resultaat gedreven aanpak. Hierbij hou ik wel op elk moment rekening met het menselijke aspect. Mijn ruime kennis van de neurowetenschappen helpt me daarbij om bijzondere inzichten aan te brengen tijdens het traject.

Door zorgzaam te confronteren begeleid ik mijn klanten in het bewust verleggen van hun grenzen. Zo spreken ze nieuwe dimensies in zichzelf en anderen aan. Klanten vertellen me vaak dat mijn confronterende aanpak verrijkend en verhelderend werkt.

Omdat ik het rationeel denkvermogen in verbinding tracht te brengen met het emotionele centrum, bevordert mijn soms verrassende aanpak het genereren van nieuwe inzichten bij mijn coachees. Daarin zit volgens mij de meerwaarde. Want ik ben ervan overtuigd dat we als mens alleen goed kunnen functioneren als we beide aspecten evenwichtig leren inzetten en leren versterken.


Executive coaching naar resultaat- en mensgericht leiderschap

Als executive coach ben ik je klankbord. Ik luister naar de uitdagingen waar jij als leidinggevende voor staat en speel in op de typische vragen waar je mee zit. Samen reflecteren we luidop over die gedachten. Door ze uit te spreken, kunnen we ze tegen het licht houden en kan ik je challengen om er ook eens anders naar te kijken.
Daarnaast help ik je met verschillende technieken tot je eigen beslissing te komen. Hierbij zet ik mijn kennis van de neurowetenschappen in. Zo leer je heel bewust je eigen hindernissen te overkomen en met de nodige zelfzekerheid stappen te zetten. Het resultaat is heel effectief. Want hierdoor verleg je als vanzelf je grenzen.
Contactaanvraag
 • Hoe krijg ik mijn team mee in een veranderingstraject?
 • Hoe ga ik om met medewerkers die weerstand bieden of niet optimaal functioneren?
 • Hoe versterk ik mijn leiderschapsvaardigheden?
 • Hoe vind ik mijn plaats in het team waar ik voordien toe behoorde?
Het is maar een kleine handgreep uit de vele terugkerende vragen waarmee ik aan de slag ga.
Ik bied je ook een neutraal klankbord om strategische beslissingen te nemen voor je afdeling of organisatie. Zit jij met een specifieke vraag, dan bespreek ik heel graag vrijblijvend wat mogelijk is.

Persoonlijke ontwikkelingscoaching, op zoek naar je welzijn

Contactaanvraag

Ons welzijn bepaalt sterk hoe we functioneren. Enkel als we goed in ons vel zitten, kunnen we goed werk afleveren. In een persoonlijk ontwikkelingstraject leg ik daarom vooral de focus op jouw functioneren. Met de juiste inzichten kan je je dysfunctionele mechanismen begrijpen en doorbreken. Dankzij die nieuwe perspectieven kan je ze overwinnen en je grenzen verleggen.

Zo kan je je opnieuw goed voelen en vol energie terug aan de slag gaan.

Thema’s in persoonlijke ontwikkelingscoaching

In persoonlijke ontwikkelingscoaching kunnen heel diverse thema’s aan bod komen. Herken je je in een van deze veel voorkomende vragen:

 • Ervaar je stress of lijd je onder een te hoge werkdruk?
 • Ben je futloos of krijg je geen energie meer van je werk?
 • Vrees je in een burn-out te glijden?
 • Ben je hersteld van een burn-out en wil je niet in dezelfde valkuilen trappen?
 • Heb je last van perfectionisme?
 • Heb je de neiging snel ‘ja’ te zeggen en wil je je grenzen stellen?
 • Wil je je zelfvertrouwen vergroten?
 • Wil je graag je personal branding verbeteren om aan je carrière te kunnen werken?
 • Heb je het moeilijk met organisatie-, time of prioritymanagement?
 • Wil je je presentatietechnieken versterken?

Coaching op maat

Contactaanvraag
Een individueel coachingtraject stem ik altijd helemaal af op je noden. Geen twee trajecten zijn gelijk want geen twee mensen zijn identiek. Daarom coach ik op maat.
In elk van mijn coachings blijf ik trouw aan mijn eigen stijl. Daarbij bekijk ik eerst goed wat er speelt. Daarna creëer ik een veilige omgeving om je opbouwend te confronteren.
Uit ervaring ken ik de positieve impact die je ondervindt wanneer je je grenzen verlegt. Precies daarom help ik je als coach om je grenzen te verleggen, je horizon te verbreden en voor jou nieuw terrein te exploreren. Daarbij monitor ik hoe dit het best werkt voor jou en verlies ik op geen enkel moment het doel van de coaching uit het oog.
Wil je meer weten over mijn aanpak? Wil je graag weten of je met jouw vraag bij mij terecht kan? Neem dan vrijblijvend contact op.