Duurzaam werk in een mensgerichte omgeving

Hoe belangrijk is duurzaam werken voor je organisatie? Welke invulling geeft je organisatie eraan? Hoewel niet altijd goed omlijnd, is het voor veel werkgevers een erg actuele ambitie. Voor mij is duurzaam werk rechtstreeks verbonden met duurzaam leiderschap. Dit kan enkel bloeien in een bedrijfscultuur waarin dialoog, verbinding en constructieve diversiteit geen loze begrippen zijn. Zodat organisaties kunnen streven naar resultaat zonder het welzijn van hun medewerkers uit het oog te verliezen.

Nieuwe uitdagingen

In onze snel veranderende wereld staan organisaties voor nieuwe uitdagingen. Daardoor hebben ze nood aan nieuwe leiderschapsvaardigheden. Om ervaren werknemers op een constructieve manier actief en efficiënt aan het werk te houden tot aan hun pensioensleeftijd. Om jonge werknemers te integreren en blijven motiveren. Het menselijke aspect wordt door deze uitdagingen cruciaal op de werkvloer. Het ontwikkelen van onze emotionele intelligentie is hierin de sleutel.

Coaching naar flexibele mindsets

Heel wat sectoren worden geconfronteerd met almaar snellere ontwikkelingen. Veel bedrijven hopen hierop een antwoord te bieden door een ‘agile’ werking. Mijn inzicht en overtuiging is dat we hierbij niet louter agile teams moeten ontwikkelen maar vooral flexibele mindsets. De intelligentie ontwikkelen om in te spelen op aanpassingen is in die zin noodzakelijk. Omdat dit vaak geen natuurlijk gegeven is, geef ik hierbij de juiste ondersteuning.


Leading by example

Vandaag wordt het steeds belangrijker dat leiders het constructieve en vernieuwende voorbeeld tonen. Zij moeten mensgericht leidinggeven om hun medewerkers op een menselijke manier te begeleiden naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is de enige manier om ook de organisatie blijvend te laten groeien.

  • Coachend leiderschap en 360°-feedback
  • Communicatievaardigheden
  • Constructieve uitwisseling over moeilijke topics
  • Creatie van een werkomgeving die authenticiteit en diversiteit verwelkomt
  • Begeleiding van de mens in veranderingen
  • Algemeen welzijn op de werkvloer

In alles wat ik doe, kies ik voor maatwerk. Zo stem ik mijn interventies perfect af op de noden van de organisatie.

Mijn aanbod

Omdat niet elke organisatie dezelfde noden heeft, bied ik verschillende formules aan:

Een traject met een coachende aanpak om zelf tot inzichten en een concreet actieplan te komen. Dit kan zowel een individuele coaching als een team coaching zijn. Een klassiek leertraject waarin ik via webinars, trainingen of intervisies heel wat kennis en inzichten aanreik. Hierbij stimuleer en faciliteer ik ook graag de uitwisseling van reeds aanwezige competenties en ervaringen om op die manier het actief leerproces te bevorderen.