Team coaching voor een goede samenwerking

Een goede samenwerking is essentieel maar helaas lang niet vanzelfsprekend. Elke leidinggevende droomt van het perfecte team. Een team dat autonoom kan werken en zijn doelstellingen op een efficiënte manier bereikt. Dit lukt pas als er een gezond klimaat heerst met wederzijds vertrouwen. Enkel dan worden ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar zonder oordeel en zonder kwalijke gevolgen.

Ik leer teams op een veilige manier samenwerken en ik leer de teamleden om elkaar op een constructieve manier te confronteren. Op deze manier kan ik een groei-mindset creëren in organisaties.

In deze team coachings komen vaak thema’s aan bod als

  • Efficiënter samenwerken: hoe kunnen we onze communicatie in het team verbeteren?
  • Teams met een moeilijke historiek: hoe kunnen we terug positieve energie in het team krijgen en aanslepende of onuitgesproken conflicten oplossen?
  • Werken aan waarden en visie: hoe maken we bedrijfswaarden levendig in het team en hoe kunnen we een langere termijnvisie ontwikkelen en effectief uitwerken?
  • Teams in transitie: hoe kunnen we grote verandertrajecten op een duurzame en efficiënte manier realiseren?
  • Welzijn op de werkvloer: hoe kunnen we anders met elkaar omgaan om ons beter te voelen in het team?

Dit is slechts een handgreep uit de vele thema’s die het onderwerp van een team coaching kunnen zijn.


Mijn aanpak

Als coach ondersteun ik de leidinggevende en zijn team in een proces van bewustwording. Samen ontdekken we hoe de teamleden onderling en de leidinggevende en de teamleden onderling anders met elkaar kunnen omgaan. We verdiepen onze kennis over de werking. Daarbij leggen we zowel de positieve als de dysfunctionele dynamieken bloot. Enkel zo kan het team tot zijn eigen oplossing komen. Een oplossing die gedragen is en waar iedereen achter kan staan.
In dit proces van bewustwording zet ik de collectieve intelligentie in. Naast een grote portie verbindende communicatie beroep ik me op interactieve leermethodieken en een systemische aanpak. Zo kan het team soms zelfs spelenderwijs tot inzichten komen.
Indien wenselijk doe ik beroep op collega-coaches om grotere groepen te begeleiden.
Dankzij mijn sterke talenkennis kan ik ook gemengde taalgroepen begeleiden. Ik coach in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Wil je meer weten over mijn aanpak? Wil je graag weten of je met jouw vraag bij mij terecht kan? Neem dan vrijblijvend contact op.
Contactaanvraag